فریاد دل خسته

فریادها فرو می خوریم..اژدهای تفکر اما رهایمان نمی کند ..آتشی بایدنویسنده : فریاد دل خسته ; ساعت ٢:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٦

دردی که می کشیم
رنجی که می بریم
فریادهایی که فرو می خوریم
خشمی که مهارش می کنیم
تفکری که حماقتش می دانیم
چشمانی که به روی حقیقت می بندیم
و اینچنین خود را از آخرین نشانه های انسانیت پاک می کنیم !

شاید آتشی باید ...